Instalacje OZE w Gminie Tuczna

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji OZE realizowanych w ramach projektu “Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna“.

 

Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Następne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. W ostatnich dwóch kolumnach znajdują się odnośniki do historii odczytów oraz możliwość wygenerowania raportu.

Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.