Instalacje OZE w Gminie Tuczna

data2Poniższa tabela zawiera pełną listę instalacji OZE realizowanych w ramach projektu “Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna“.

 

Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji.

Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsza kolumna tabeli zawierają nazwę miejscowości. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Następne dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru. W ostatnich dwóch kolumnach znajdują się odnośniki do historii odczytów oraz możliwość wygenerowania raportu.

Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.W celu wygenerowania raportu wyprodukowanej energii należy wybrać z listy instalacje i podać przedział czasowy.